Oferujemy

wycinkę tradycyjną

wycinkę drzew trudnych

wycinkę z wykorzystaniem podnośników koszowych

ścinkę sekcyjną z zastosowaniem technik alpinistycznych

cięcia pielęgnacyjne

wycinkę suchych gałęzi

zrębkowanie gałęzi oraz frezowanie pni

zabezpieczenie terenu

uporzątnięcie terenu po wykonaniu pracy

Naszą specjalizacją, oprócz kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych, jest również wycinka drzew. W tym celu zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pilarzy. Wszystkie prace realizujemy bezpiecznie, starannie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, podnośników koszowych, metod alpinistycznych.

Wykonujemy wycinkę drzew przy ulicach, na placach, posesjach, na terenie szkół i wspólnot mieszkaniowych oraz w innych lokalizacjach, gdzie istnieje taka konieczność. Realizujemy także usługi pielęgnacji drzew – redukujemy korony, wykonujemy cięcia techniczne, sanitarne i korekcyjne.