Współpraca z firmą „CARZONI” Izabela Seweryn nie budzi żadnych zastrzeżeń nie tylko ze względu na poziom wykonywanych usług, ale również ze względu na elastyczność w doborze godzin realizacji prac oraz zaangażowanie pracowników nadzoru i ekip wykonawczych. Firma ta jest rzetelnym, solidnym i dobrze zorganizowanym partnerem w pracach porządkowych. „CARZONI” Izabela Seweryn posiada doskonały potencjał i zaplecze techniczne, gwarantujące wykonanie prac w terminie.

Benedykt Sobański, menadżer projektu
SKANSKA S.A.

Dużym atutem firmy jest dokładność i terminowość świadczonych usług oraz prowadzenie ich w pełnym, kompleksowym zakresie. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę „CARZONI” Izabela Seweryn jako odpowiedzialnego i dobrego wykonawcę usług.

Marek Fosiewicz, właściciel
„BRITANNICA”

Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą „CARZONI” Izabela Seweryn dostrzegamy duże zaangażowanie personelu firmy i kadry kierowniczej w kierunku osiągnięcia jak najlepszych efektów tj. czystości obiektu i jego najbliższego otoczenia. […] Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę „CARZONI” Izabela Seweryn jako rzetelnego partnera do współpracy.

Henryk Dudek, prezes zarządu
„Feniks” Sp. z o.o.

Usługi czystościowe wykonywane są w sposób rzetelny. Odpowiedni sprzęt i potencjał kadrowy umożliwia należyte wykonanie powierzonego zadania. Zaletą firmy „CARZONI” Izabela Seweryn jest to, że pracownicy wykazują pełną dyspozycyjność oraz wykonują niezwłocznie i odpowiedzialnie wszystkie nasze zalecenia

Dariusz Kupidura, v-ce prezes
TECHMATIK S.A.

Firma „CARZONI” Izabela Seweryn charakteryzując się wysokim profesjonalizmem jak również wykwalifikowanym personelem sprawiła, że współpraca zakończona została w sposób bezkonkurencyjny.

Elżbieta Antczak – Pajączkowska, współwłaścicielka
Biuro rachunkowe – „ABAK” s.c.

Usługi wykonywane są w sposób dokładny. Dzięki profesjonalnej kadrze kierowniczej zamówienie stoi na wysokim poziomie organizacyjnym, a pracownicy firmy „CARZONI” Izabela Seweryn sumiennie wykonują zleconą usługę.

Mgr inż. Artur Marek, prezes zarządu
Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

Personel firmy „CARZONI” Izabela Seweryn zapewnił profesjonalną usługę utrzymania czystości pod nadzorem profesjonalnej kadry kierowniczej. Dodatkowym atutem firmy okazała się elastyczność oraz sprawność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Mgr inż. Sławomir Białkowski
Wójt Gminy Zakrzew