Oferujemy

wycinka drzew

frezowanie pni drzew

zrębkowanie gałęzi

karczowanie działek, terenów leśnych

mulczerowanie

oczyszczanie i równanie terenu

makro i mikroniwelacje

utylizacja

inwentrayzacja zieleni i drzew

FARMY FOTOWOLTAICZNE, BUDOWY DEWELOPERSKIE | OCZYSZCZANIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH I TERENÓW LEŚNYCH.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem terenów pod inwestycje: fotowoltaiczne, deweloperskie, prywatne i publiczne.