W piątek, 6 marca w Hotelu „Lord” w Radomiu odbyła się gala finałowa naszej akcji Osobowość Roku 2019 w regionie radomskim. Laureaci odebrali statuetki w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, polityka, samorządność i społeczność charytatywna, a także biznes.

Wieczorem w sali Hotelu „Lord” zgromadziły się postaci wyjątkowe – bohaterowie dzisiejszej gali, a więc laureaci tytułu Osobowość Roku 2019. To mieszkańcy regionu, którzy w szczególny sposób angażowali się w życie lokalnych społeczności, wyróżnili się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągali sukcesy, pomagali innym, wykazali się kreatywnością i talentem.

Kandydatów do wyróżnienia nominowała kapituła naszej redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Stanisława Wróbla. Elementem każdej nominacji jest uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona. Firma Carzoni Group sponsorowała wydarzenie.

Osobowość Roku 2019 w regionie radomskim. Laureaci odebrali nagrody | Echo Dnia Radomskie