Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą „CARZONI” Izabela Seweryn dostrzegamy duże zaangażowanie personelu firmy i kadry kierowniczej w kierunku osiągnięcia jak najlepszych efektów tj. czystości obiektu i jego najbliższego otoczenia. […] Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę „CARZONI” Izabela Seweryn jako rzetelnego partnera do współpracy.