24 stycznia 2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”. Podczas Gali zostały nagrodzone firmy, które świadczą o sile polskiej gospodarki i na przestrzeni ostatnich 30 lat w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.